Belgeleri Diğer Cihazlara Kaydetme

Taranmış belgeleri başka bir Canon çok fonksiyonlu yazıcının Gelişmiş Alan bölümüne veya bir Windows sunucuya kaydetmek için aşağıdaki prosedürleri takip edin.
1
Orijinali ayarlayın. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Tara ve Sakla> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
<Ağ> öğesine basın.
4
Erişmek istediğiniz cihazı seçin.
Ekrandaki öğeler ve bunları kullanma talimatları hakkında bilgi için bkz. Diğer Cihazlardaki Dosyalar ve Klasörlerle Çalışma.
5
Kaydetme konumunu görüntüleyin ve <Tara> seçeneğine basın.
6
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Tarama ayarları için bkz. Ayar Ekranı ve Kaydetmeye İlişkin Tarama İşlemleri.
7
 (Başlat) öğesine basın.
Orijinaller dosya olarak taranır ve kaydedilir.
Taramayı iptal ederken <İptal> veya  (Durdur) <Evet> öğelerine basın.
<Sonraki orijinali taramak için [Başlat] tuşuna basın.> görüntülendiğinde
Kaydetme sonucunu kontrol etmek için  (Durum Dentlm) <Sakla>  <İş Günlüğü> öğelerine basın. <NG> ifadesi görüntülenirse dosya başarıyla kaydedilmemiştir. Tekrar çalıştırmayı deneyin.
A144-093