אפשרויות

ניתן להרחיב את הפונקציונליות של המכשיר על ידי התקנת אפשרויות במכשיר.
למידע על ציוד אופציונאלי הקשור למערכת, עיין ב- אפשרויות מערכת.

אפשרויות זמינות

חיפוש אפשרויות בהתאם למה שאתה צריך

להוספת מגירות נייר

הוצאה וקבלה של שיחות

לשימוש בכלי תמיכה בעת סגירת המזין

יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
A138-01W