הגדרת גודל נייר וסוג נייר קבועים לשימוש במגש הרב-תכליתי

אם אתה משתמש תמיד באותו גודל נייר ובאותו סוג נייר במגש הרב-תכליתי, מומלץ להגדיר גודל וסוג נייר קבועים עבור המגש הרב-תכליתי. הדבר נוח משום שהוא יחסוך לך זמן ועבודה הדרושים לקביעת הגדרות אלו בכל פעם שאתה טוען נייר במגש הרב-תכליתי.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחצו <העדפות>‏  <הגדרות נייר>‏  <מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>.
3
לחץ על <שימוש בערך מוגדר מראש>‏  <רישום>.
4
בחר את גודל הנייר.
בעת טעינת נייר בגודל רגיל
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בעת רישום מעטפות
5
בחר את סוג הנייר ולחץ על <אישור>.
6
לחץ על <אישור>.
7
לחץ על <סגירה>.
A138-014