פישוט פעולות השליחה

באפשרותך לשלוח יחד מסמכים שנסרקו בנפרד. באמצעות אחזור הגדרות שנעשו בהן שימוש בעבר, תוכל לפשט את פעולות השליחה.
A138-06H