שינוי המזהה וה-PIN של מנהל המערכת PIN

כאשר מופעל ניהול מזהה מחלקה, יש להגדיר את מזהי המחלקה למשתמשים לפני שיוכלו להיכנס. מזהה מנהל המערכת וה- PIN של מנהל המערכת מוגדרים כברירת מחדל כ-"7654321", מומלץ לשנותם מסיבות אבטחה. בצע את ההליך שלהלן כדי לשנות אותם.
וודא שלא תשכח את קוד ה-PIN של מנהל המערכת. אם שכחת את קוד ה-PIN של מנהל המערכת, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
הגדרה זו אינה ברירת המחדל של הגדרת מנהל אימות משתמשים. כדי ליחד הגדרה זו למשתמש עם הרשאות מנהל באימות משתמשים, בחר [Select Role to Set:] לאפשרות "מנהל". רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <הגדרות פרטי מנהל מערכת>.
3
בצע את השינויים הדרושים בהגדרות מנהל המערכת ולחץ על <אישור>.
<מזהה מנהל מערכת>
הזן מספר בן 7 ספרות או פחות עבור PIN מנהל המערכת חדש.
<קוד PIN של מנהל מערכת>
הזן מספר בן 7 ספרות או פחות עבור PIN מנהל המערכת חדש, ולחץ <אישור>. לאישור, הזן שנית את ה-PIN ולחץ <אישור>.
<שם מנהל מערכת> / <כתובת דואל> / <פרטי איש קשר> / <הערה>
הזן מידע על מנהל המערכת לפי הצורך.
לא ניתן לרשום מזהה מנהל מערכת או PIN שמורכבים רק מאפסים, כגון "00" או "0000000".
גם אם תזין פחות משבע ספרות, יוספו אפסים לתחילת המספר, ויוגדר מספר בן שבע ספרות.
אתה יכול גם להפוך את הזנת שבע הספרות לדרישה עבור מזהה מנהל המערכת וקוד ה-PIN של מנהל מערכת. למידע נוסף, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
A138-0AH