סריקה

סריקת מסמכי מקור מאפשרת להמיר אותם לקבצים אלקטרוניים כגון PDF הנתמכים בדרך כלל על ידי מחשבים. את הקבצים שהומרו ניתן לשלוח מהמכשיר כקבצים מצורפים לדוא"ל, או לשמור אותם בשרת קבצים. פרק זה מתאר מגוון של פונקציות שימושיות לסריקה קלה וכן פעולות בסיסיות.

מבוא לפעולות בסיסיות

סעיף זה מתאר את מסך תכונות הסריקה הבסיסיות ואת השיטות הבסיסיות לשליחה/שמירה.

סריקה ברורה

סעיף זה מתאר את השיטות לפתרון בעיות כגון תמונות מטושטשות, טקסט בלתי קריא בשל נייר כהה והופעה של גבולות כהים.

סריקת סוגים שונים של מסמכי מקור

באפשרותך לסרוק ביעילות מסמכי מקור מרובי דפים ומסמכי מקור המורכבים ממספר רב של מסמכים.

יעילות, מהימנות, בטיחות

סעיף זה מתאר מגוון פונקציות שימושיות להגדלת יעילות העבודה, הימנעות משגיאות בהפעלת המכשיר ושיפור האבטחה.

סריקה באמצעות מחשב

אם אתה עורך מסמך סרוק במחשב, שמור אותו ישירות למחשב מטעמי נוחות.
A138-080