מיקומי אחסון ותבניות קבצים עבור כל מצב

ניתן להשתמש ב<אפשרויות> במסך הגדרות הדפסה כדי לגשת למגוון רחב של אפשרויות הדפסה שיענו על צרכיך. ה<אפשרויות> שבהן ניתן להשתמש משתנות בהתאם למיקום האחסון ולתבנית הקובץ.
ה <אפשרויות> הבאות נתמכות עבור כל מיקום אחסון ותבנית קובץ.
: זמין
-: לא זמין
אפשרויות
אחסון
רשת/מדיית זיכרון
TIFF/ JPEG
PDF
XPS
<רזולוציה>
-
<גווני אפור>
<הגדלה/הקטנה>
-
-
<הגדלת אזור הדפסה>
<כיוון תמונה>
-
-
<מיקום הדפסה>
-
-
<התאמת גודל נייר>
-
<הערות הדפסה>
-
-
<סיסמה לפתיחת מסמך>
-
-
<דלג על דפים ריקים>
-
A138-09E