ارسال فاکس

در این فصل، روش‌های اصلی ارسال و دریافت فاکس و همچنین عملکردهای مناسب فاکس که می‌توانید بر اساس نیازهایتان استفاده کنید، توضیح داده می‌شود.

آشنایی با عملیات‌های اصلی

در این بخش، صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" و روش‌های اصلی ارسال و دریافت فاکس توضیح داده می‌شود.

به درستی، به سادگی، به راحتی

می‌توانید از میان روش‌های مختلف ارسال و دریافت فاکس، هر روشی که برای شما مناسب است را انتخاب کنید. استفاده کامل از عملکردها می‌تواند روش مؤثری را برای ارسال و دریافت فاکس در اختیار شما قرار دهد.

ارسال فاکس از رایانه شما

می‌توانید سندی که در رایانه تان ذخیره شده است را مستقیماً فاکس کنید. این روش موجب حذف نیاز به چاپ، صرفه‌جویی در کاغذ و تونر، و همچنین روشن تر شدن تصاویر و چاپ دقیق سند می‌شود.

استفاده کامل تر از عملکردهای فاکس

در این بخش، نحوه ارسال و دریافت فاکس از طریق اینترنت توضیح داده می‌شود. همچنین می‌آموزید که چگونه از چاپگر چندکاره بدون توانایی ارسال فاکس جهت ارسال و دریافت فاکس از طریق دیگر چاپگرهای چندکاره روی شبکه استفاده کنید.
A136-064