مدیریت داده‌ها در فضای ذخیره‌سازی

فضای ذخیره‌سازی دستگاه شامل داده‌هایی مانند اطلاعات دفترچه آدرس، داده‌های کار حذف‌نشده و اطلاعات کلمه عبور می‌شود. با رمزگذاری این داده‌ها می‌توانید از دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات جلوگیری کنید.
رمزگذاری داده‌های فضای ذخیره‌سازی حفاظت از داده‌ها در برابر همه اقدامات غیرمجاز را تضمین نمی‌کند. هنگام مدیریت داده‌ها دقت کافی داشته باشید.
این دستگاه کلید‌های رمزگذاری 128 بیتی تولید می‌کند و برای رمزگذاری از الگوریتم AES-XTS استفاده می‌نماید.
A136-0ES