اتصال به دستگاه‌های همراه

دو روش برای اتصال دستگاه‌های همراه به دستگاه وجود دارد، "اتصال از طریق روتر LAN بی سیم" و "اتصال مستقیم". طبق محیط ارتباطی و دستگاهی که در حال استفاده از آن هستید، روش اتصال را انتخاب کنید.
برقراری ارتباط با دستگاه‌های همراه از <Mobile Portal> (صفحه <Home>). می‌توانید اطلاعات دستگاه همراه متصل و غیره را از اینجا تأیید کنید.

اتصال از طریق روتر LAN بی سیم

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه اتصال دستگاه همراه به روتر LAN بی‌سیم، به دفترچه راهنما که همراه این دستگاه ارائه شده است مراجعه کنید، یا با تولیدکننده تماس بگیرید.
با استفاده از روتر LAN بی‌سیم یا LAN سیمی به دستگاه متصل شوید. تنظیم محیط شبکه
اگر از طریق روتر LAN بی سیم به دستگاه متصل شدید، می‌توانید جزئیات دستگاه را در صفحه <LAN Connection> با فشار دادن <Mobile Portal> (صفحه <Home>)‏  <LAN Connection> تأیید کنید.

اتصال مستقیم

به طور مستقیم دستگاه همراه را به صورت بی سیم بدون استفاده از LAN بی سیم به دستگاه وصل کنید. این امکان وجود دارد که حتی خارج از محیط LAN بی‌سیم فوراً به‌صورت بی‌سیم به دستگاه وصل شوید. اتصال مستقیم
A136-09H