چاپ با سرویس چاپ پیش فرض (در Android)

اگر پایانه Android شما از Default Print Service پشتیبانی می‌کند، می‌توانید از طریق Default Print Service پایانه Android چاپ کنید.
برای چاپ با دستگاه با استفاده از Default Print Service، لازم است که Mopria®‎ را فعال کنید.
تأیید تنظیمات Mopria®
برای استفاده از دستگاه/چاپگر Canon از Default Print Service پایانه Android خود، بایستی ابتدا تنظیمات زیر را در پایانه Android خود پیکربندی کنید.
Default Print Service را فعال کنید.
Mopria® را غیر فعال یا لغو نصب کنید.
Canon Print Service (خدمات چاپ Canon) را غیر فعال یا لغو نصب کنید.
A136-09X