تنظیم ارتباطات ایمیل/فاکس اینترنتی

برای ارسال مستقیم اسناد اسکن شده از طریق ایمیل/فاکس اینترنتی بدون عبور از رایانه، باید تنظیمات ارتباطات مانند سرور میل، روش‌های تأیید اعتبار و غیره را پیکربندی کنید. عموماً از سرور SMTP برای ارسال، و از سرور SMTP یا سرور POP3 برای دریافت استفاده می‌شود. می‌توانید رمزگذاری و دیگر پارامترها را رمزگذاری کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد تنظیمات ضروری، با ارائه دهنده خدمات اینترنت یا مدیران شبکه تماس بگیرید.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>‏  <Communication Settings> را فشار دهید.
3
ارتباطات را تنظیم کنید.
1
تنظیمات اصلی را مشخص کنید.
<E-Mail Address>
آدرس ایمیل دستگاه را وارد کنید.
می‌توانید هر نامی را به‌عنوان نام کاربری (سمت چپ علامت @) مشخص کنید. نام میزبان ثبت شده را سمت راست علامت @ وارد کنید.
<SMTP Server>
نام سرور SMTP (یا آدرس IP) را وارد کنید.
پس از مشخص کردن تنظیمات، اتصال <SMTP> را بررسی کنید.
<Use POP RX>
هنگامی که می‌خواهید با استفاده از سرور POP3 ایمیل و فاکس اینترنتی را دریافت کنید، <On> را فشار دهید.
<Use SMTP RX>
وقتی می‌خواهید برای دریافت ایمیل و فاکس اینترنتی دستگاه را به سرور SMTP تبدیل کنید، <On> را فشار دهید. آگاه باشید که اگر نام میزبان دستگاه را در سرور DNS ثبت نکرده باشید، نمی‌توانید از طریق SMTP دریافت کنید.
2
روی <Next> فشار دهید.
3
تنظیمات سرور POP را مشخص کنید.
<POP Server>
نام سرور POP3 (یا آدرس IP) را وارد کنید.
پس از مشخص کردن تنظیمات، اتصال <POP Server> را بررسی کنید.
<POP Login Name>
برای استفاده از سرور POP3، نام کاربری حساب ایمیل مشخص شده را با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی وارد کنید.
<POP Password>
برای استفاده از سرور POP3، کلمه عبور حساب ایمیل مشخص شده را وارد کنید.
<POP Interval>
می‌توانید فواصل صدور POP را بر حسب دقیقه تنظیم کنید.
4
روی <Next> فشار دهید.
5
تنظیمات ارتباط رمزگذاری شده را مشخص کنید.
<SMTP TX>
برای رمزگذاری ارتباط با/از سرور SMTP با استفاده از TLS، باید <On> را فشار دهید. وقتی <On> تنظیم می‌شود، می‌توانید مجوز سرور TLS را در طول ارتباط با سرور تأیید کنید و CN را به موارد تأییدیه بیفزایید. <E-Mail/I-Fax Settings>‏ <Confirm TLS Certificate for SMTP TX>
<SMTP RX>
برای رمزگذاری ارتباط از طریق TLS هنگام دریافت ایمیل و فاکس اینترنتی با استفاده از سرور SMTP باید <Always TLS> یا <On> را فشار دهید. وقتی نمی‌خواهید داده‌هایی به غیر از داده‌های رمزگذاری شده را دریافت کنید، <Always TLS> را انتخاب کنید.
برای رمزگذاری گیرنده SMTP با TLS، جفت کلید را از قبل آماده کنید. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS
<POP>
برای رمزگذاری ارتباط با/از سرور POP3 با استفاده از TLS، باید <On> را فشار دهید. وقتی <On> تنظیم می‌شود، می‌توانید مجوز سرور TLS را در طول ارتباط با سرور تأیید کنید و CN را به موارد تأییدیه بیفزایید. <E-Mail/I-Fax Settings>‏ <Confirm TLS Certificate for POP RX>
6
روی <Next> فشار دهید.
تنظیم تأیید اعتبار POP قبل از ارسال
تأیید اعتبار POP قبل از ارسال (POP قبل از SMTP)، تأیید کاربر از طریق سرور POP (سرور میل گیرنده) قبل از ارسال است، که عملکردی برای مسدود کردن ایمیل‌های غیرمجاز ارسال شده از طرف اشخاص ثالث می‌باشد.
تنظیم تأیید اعتبار SMTP
تأیید اعتبار SMTP یا (SMTP AUTH)، کاربران را از طریق بررسی نام کاربری و کلمه عبور هنگام ارسال ایمیل بازبینی می‌کند. همچنین می‌تواند ارتباط SMTP (ارسالی و دریافتی) را رمزگذاری کند.
4
روی <OK> فشار دهید.
بسته به محیط تان، ممکن است لازم باشد که شماره پورت SMTP/POP3 را مشخص کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات اینترنت یا سرپرستان شبکه تماس بگیرید. <Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>
A136-03R