انجام تنظیمات SMB

در این بخش، نحوه مشخص کردن تنظیمات هنگامی که دستگاه به‌عنوان سرویس گیرنده SMB به شبکه وصل می‌شود، توضیح داده می‌شود.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <SMB Client Settings> را فشار دهید.
3
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
<Authentication Type>
نسخه پروتکل تأیید اعتبار را انتخاب کنید. بر اساس سرور SMB مقصد،<NTLMv1> یا <NTLMv2> را انتخاب کنید. می‌توانید هر دو را نیز انتخاب کنید.
<Require SMB Signature for Connection>
برای درخواست امضای بسته SMB هنگام اتصال به سرور SMB باید <On> را فشار دهید.
<Require Encryption for Connection>
برای درخواست اتصال با ارتباط رمزگذاری شده SMB 3.0/3.1 هنگام اتصال به سرور SMB، باید <On> را فشار دهید.
<Timeout>
زمانی که طول می‌کشد تا مقصد ارتباط SMB پاسخ دهد را مشخص کنید.
هنگم ارسال به سرور SMB، اتصال شبکه از دست رفت یا پاسخ از سمت سرور کند بود، و موجب شد که زمان انتظار در سمت دستگاه به پایان برسد، قبل از آنکه داده‌ها بتوانند ارسال شوند یا بازارسال بتواند کامل شود. اگر چنین موردی پیش آمد، ممکن است بتوانید با افزایش زمان انتظار، از وقفه جلوگیری کنید.
4
روی <OK> فشار دهید.
5
<Specify SMB Client Version> را فشار دهید، و نسخه SMB که توسط سرویس گیرنده SMB استفاده می‌شود را انتخاب کنید.
6
روی <OK> فشار دهید.
هنگامی که <Require Encryption for Connection> روی <On> تنظیم شده باشد، دستگاه فقط می‌تواند به سرورهای SMB وصل شود که از ارتباط رمزگذاری‌شده SMB نسخه 3.0/3.1 پشتیبانی می‌کنند. وقتی <1.0> و <2.0> روی <On> برای <Specify SMB Client Version> تنظیم شده است، اما <3.0> روی <On> تنظیم نشده است، دستگاه نمی‌تواند به سرورهای SMB متصل شود که از ارتباطات رمزگذاری‌شده SMB 3.0 پشتیبانی نمی‌کنند.
از نسخه مشابه SMB با سرور SMB و سرویس گیرنده SMB استفاده کنید. اگر نسخه‌ها فرق داشته باشند نمی‌توان از SMB استفاده کرد.
بسته به تنظیمات شبکه، ممکن است هنگام ارسال به سرور SMB خطایی ظاهر می‌شود. در این موارد، زمان را در <Timeout> تنظیم کنید.
A136-039