چاپ فایل‌ها در سایر دستگاه‌ها

می‌توانید از دستگاه برای چاپ مستقیم فایل‌های ذخیره شده در فضای پیشرفته مربوط به چاپگر چند کاره Canon دیگر یا سرور Windows استفاده کنید.
1
<Access Stored Files> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
روی <Network> فشار دهید.
3
دستگاه مورد نظر جهت دسترسی را انتخاب کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به موارد روی صفحه و دستورالعمل‌های نحوه استفاده از آنها، به کار کردن با فایل‌ها و پوشه‌ها در سایر دستگاه‌ها بروید.
4
فایلی را انتخاب کنید و <Print> را فشار دهید.
اگر فایل‌های PDF یا XPS را انتخاب می‌کنید، به مرحله 6 بروید.
می‌توانید تا 6 فایل از یک پوشه را به صورت هم زمان انتخاب و چاپ کنید.
5
منبع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
6
با استفاده از کلیدهای عددی، تعداد چاپ‌ها را وارد کنید.
اگر چند فایل را در مرحله 4 انتخاب می‌کنید، <Change No. of Copies> را فشار دهید و تعداد چاپ را وارد کنید.
7
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
برای تنظیمات چاپ، به تنظیم صفحه نمایش و عملیات‌های چاپ فایل‌های ذخیره شده بروید.
برای چاپ فایل PDF دارای کلمه عبور، <Options>‏  <Password to Open Doc.‎>‏  <Encryption Password> یا <Policy Password> را فشار دهید، کلمه عبور را وارد کنید و <OK> را فشار دهید. برای چاپ فایل‌های PDF که مجوز چاپ ندارند یا فایل‌های PDF که فقط چاپ آنها با وضوح پایین مجاز است، کلمه عبور تعیین شده را وارد کنید.
8
روی <Start Printing> فشار دهید.
چاپ شروع می‌شود.
برای لغو چاپ، <Cancel>‏  <Yes> را فشار دهید.
A136-095