Κύρια μονάδα

Όνομα
Canon MF842Cdw
Τύπος
Επιφάνεια Εργασίας
Ανάλυση ανάγνωσης
600 dpi x 600 dpi
300 dpi x 600 dpi
300 dpi x 300 dpi
Ανάλυση εγγραφής
600 dpi x 600 dpi
Αριθμός τόνων
256
Αποδεκτά πρωτότυπα
Μεγέθη Πρωτοτύπου
Έως 216,0 mm x 355,6 mm
Τύποι Πρωτοτύπου
Φύλλο και βιβλίο
Μέγεθος αντιγραφής/Χαρτί αντιγραφής
Μεγέθη Χαρτιού
Συρτάρι χαρτιού
Μέγ.: 216,0 mm x 297,0 mm
Ελάχ.: 101,6 mm x 148,0 mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Μέγ.: 216,0 mm x 355,6 mm
Ελάχ.: 76,2 mm x 127,0 mm
Περιθώριο
Επάνω: 4,0 mm ± 2,0 mm
Αριστερά: 4,0 mm ± 2,0 mm
Βάρος Χαρτιού
Συρτάρι χαρτιού: 60 g/m² έως 163 g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 g/m² έως 216 g/m²
Τύπος Χαρτιού
Χρόνος προθέρμανσης *1
Μετά το Άνοιγμα του Διακόπτη Λειτουργίας
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί σε <On (ενεργοποίηση)>: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*2
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί σε <Off (απενεργοποίηση)>: 50 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*3
Επαναφορά από κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτου αντιγράφου
Χρώμα: 6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Α/Μ: 5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ταχύτητα αντιγραφής*4(Απλό A4/LTR, 100%)
38 φύλλα/λεπτό (A4)
40 φύλλα/λεπτό (LTR)
Ταχύτητα σάρωσης
(A4/LTR)
Πλήρες χρώμα
1,42 δευτερόλεπτα/φύλλο (A4)
1,33 δευτερόλεπτα/φύλλο (LTR)
Ασπρόμαυρο
1,42 δευτερόλεπτα/φύλλο (A4)
1,33 δευτερόλεπτα/φύλλο (LTR)
Ζουμ
Τυπικό μέγεθος χαρτιού
400%, 200%, 141,4%, 100%, 70,7%, 50%, 25%
Σφάλμα μεγέθυνσης φυσικού μεγέθους (100%)
Κατακόρυφα: ±1,3%
Οριζόντια: ±1,3%
Ζουμ
25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού/Χωρητικότητα
*5
Συρτάρι χαρτιού
550 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m²)
640 φύλλα (64 g/m²)
Χαρτί διαφορετικό από το παραπάνω: ύψος 60 mm ή λιγότερο
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
100 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Χαρτί διαφορετικό από το παραπάνω: ύψος 11 mm ή λιγότερο
Χωρητικότητα εσωτερικού δίσκου *5
200 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Πολλαπλά Αντίγραφα
999 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος
Εναλλασόμενο ρεύμα 220 V - 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Κατανάλωση ρεύματος
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος
1.500 W ή λιγότερο
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
Περίπου 0,9 W
Όταν είναι κλειστός ο κύριος διακόπτης λειτουργίας
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <On (ενεργοποίηση)>: Περίπου 0,9 W
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <Off (απενεργοποίηση)>: 0,4 W ή λιγότερο
Διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
500 mm x 556 mm x 640 mm
Βάρος
(Περιλαμβάνεται η κασέτα γραφίτη)
Κύρια μονάδα
Περίπου 41 kg
Χώρος εγκατάστασης
(Π x Μ)
717 mm x 785 mm (Όταν το συρτάρι χαρτιού είναι ανοικτό και ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων είναι ανοικτά.)
Χωρητικότητα Μνήμης
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία: 10 °C έως 30 °C
Υγρασία: 20 % έως 80 % σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίηση)
*1 Μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή.
*2 Απαιτούνται 4 δευτερόλεπτα μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα στην οθόνη αφής. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα.
*3 Απαιτούνται 40 δευτερόλεπτα ή λιγότερα μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα στην οθόνη αφής.
*4 Η ταχύτητα αντιγραφής σε απλό χαρτί μεγέθους A4/LTR και σε μία όψη εκτύπωσης μετράται κατά τη διάρκεια της συνεχούς αντιγραφής. Οι ταχύτητες αντιγραφής ποικίλουν ανάλογα με την ανάλυση εξόδου, τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού και την κατεύθυνση τροφοδοσίας του χαρτιού. Οι ταχύτητες αντιγραφής σε μικρότερα μεγέθη χαρτιού μπορεί να είναι μειωμένες. Επίσης, η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να μειωθεί η ταχύτητα αντιγραφής της στο μέσο μιας εργασίας συνεχούς εκτύπωσης, ώστε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της ή να διατηρηθεί η βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.
*5 Ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και το χαρτί που χρησιμοποιείται.
A131-024