Επιλογές

Η λειτουργικότητα της συσκευής μπορεί να επεκταθεί εγκαθιστώντας προαιρετικό εξοπλισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικό εξοπλισμό που αφορά το σύστημα, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές Συστήματος.

Διαθέσιμες Επιλογές

Αναζήτηση εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας

Για την προσθήκη συρταριών χαρτιού

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Για τη χρήση εργαλείου υποστήριξης κατά το κλείσιμο του τροφοδότη

Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
A131-01W