Περιβάλλον δικτύωσης

Προδιαγραφές ενσύρματης σύνδεσης LAN

Διασύνδεση
(Κύρια γραμμή/Δευτερεύουσα γραμμή)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Υποστηριζόμενο Πρωτόκολλο
TCP/IP
Τύπος πλαισίου: Ethernet II
Εφαρμογές εκτύπωσης: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/AirPrint/Windows 10 Mobile Print
Για προφυλάξεις σχετικά με τη δευτερεύουσα γραμμή, ανατρέξτε στην ενότητα Σημεία προσοχής κατά τη χρήση της δευτερεύουσας γραμμής.

Προδιαγραφές ασύρματης σύνδεσης LAN

Πρότυπο
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Σχήμα μετάδοσης
IEEE 802.11b (Σύστημα διαμόρφωσης: DS-SS)
IEEE 802.11g (Σύστημα διαμόρφωσης: Μέθοδος OFDM)
IEEE 802.11n (Σύστημα διαμόρφωσης: Μέθοδος OFDM)
Ασφάλεια (μέθοδος κρυπτογράφησης)
Κατάσταση Υποδομής
WEP 128 (104)/64 (40) bit
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Λειτουργία σημείου πρόσβασης
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Λειτουργία Wi-Fi Direct
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Μέθοδος σύνδεσης
WPS (Wi-Fi Protected Setup), Χειροκίνητη ρύθμιση
Διαθέσιμοι αριθμοί θυρών για άμεση σύνδεση
Τύπος
Αριθμός Θύρας
Πρωτόκολλο
TCP
515
LPD
9100
RAW
80, 8000, 8080
HTTP
80, 631
IPP
443, 10443
IPPS
443, 8443
HTTPS
9013
CPCA (μοναδικό πρωτόκολλο Canon)
5357, 5358
WSD
UDP
161
SNMP
5353
mDNS
67, 68
DHCPv4
3702
WSD
47545
CPCA (μοναδικό πρωτόκολλο Canon)
A131-0RU