Λειτουργικότητα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλές διαδικασίες και προσαρμόσιμες λειτουργίες για τον ευκολότερο χειρισμό της συσκευής.
Φιλικές προς τον χρήστη οθόνες λειτουργίας
Φιλική προς τον χρήστη προσαρμογή (εξατομίκευση)
Μπορείτε να χειριστείτε την οθόνη αφής με λειτουργίες τύπου smartphone, όπως η λειτουργία flick.
Οι οθόνες λειτουργίας, οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτή η διαδικασία λέγεται «εξατομίκευση».
Ο χρήστης πρέπει να έχει συνδεθεί στην ατομική πιστοποίηση για να κάνει χρήση της εξατομίκευσης.
A131-0LS