Ρύθμιση ευκρίνειας για την αντιγραφή (Ευκρίνεια)

Μπορείτε να αντιγράψετε την εικόνα με καθαρά περιγράμματα και γραμμές αυξάνοντας την ευκρίνεια, ή να κάνετε πιο ήπια την εικόνα μειώνοντας την ευκρίνεια. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να αυξήσετε την ευκρίνεια θολού κειμένου και διαγραμμάτων ή να μειώσετε το μουαρέ (ριγέ, κυματοειδές μοτίβο) για να κάνετε πιο ήπια την τελική εικόνα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Πατήστε <Όξυνση>.
5
Ρυθμίστε την ευκρίνεια και πατήστε <OK>.
Ρυθμίστε την ευκρίνεια στο <Υψηλή Τιμή> όταν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν κείμενο ή λεπτές γραμμές. Ρυθμίστε την ευκρίνεια στο <Χαμηλή Τιμή> όταν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που περιέχουν εκτυπωμένες φωτογραφίες ή ράστερ.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
A131-059