Καθορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού για χρήση με το δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Εάν χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο μέγεθος και τύπο χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, συνιστάται να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Αυτό είναι βολικό καθώς μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο εάν δεν πραγματοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις κάθε φορά που τοποθετείτε χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χαρτιού>  <Προεπιλογές Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων>.
3
Πατήστε <Χρήση Προκα- θορισμένου>  <Αποθήκευση>.
4
Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού.
Καταχώριση χαρτιού τυπικού μεγέθους
Καταχώριση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους
Καταχώριση φακέλων
5
Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και πατήστε <OK>.
6
Πατήστε <OK>.
7
Πατήστε <Κλείσιμο>.
A131-014