Ανάκληση προηγούμενων ρυθμίσεων αποστολής (Προηγούμενες ρυθμίσεις)

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση προορισμών που είχατε καθορίσει στο παρελθόν. Οι ρυθμίσεις σάρωσης, όπως η πυκνότητα, ανακαλούνται ταυτόχρονα.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σύνολο ρυθμίσεων προορισμού, σάρωσης ή αποστολής, πριν πατήστε το (Έναρξη) ως μια ομάδα προηγούμενων ρυθμίσεων.
Οι τρεις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη δεν διαγράφονται όταν σβήνετε την συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μέσω φαξ, δεν μπορείτε να καθορίσετε έναν προορισμό αποθηκευμένο στη λίστα διευθύνσεων, ούτε να χρησιμοποιήσετε τις <Προηγούμ. Ρυθμίσεις>.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Προηγούμ. Ρυθμίσεις> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών φαξ. Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
4
Επιλέξτε το αρχείο καταγραφής που θέλετε να ανακαλέσετε και πατήστε <OK>.
Καθορίζονται ο προορισμός και οι ρυθμίσεις σάρωσής του, σύμφωνα με το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής.
Όταν χρησιμοποιείτε διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, η συσκευή ανακαλεί τις ρυθμίσεις που ορίστηκαν προηγουμένως από τον συνδεδεμένο χρήστη.
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ανακληθείσες ρυθμίσεις πριν στείλετε το έγγραφό σας.
5
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή.
Εάν ρυθμίσετε το <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων> στο <On>, δεν είναι δυνατή η ανάκληση ρυθμίσεων από τη μνήμη.
Εάν ρυθμίσετε οποιονδήποτε τύπο διεύθυνσης στο <On> στο <Περιορισμός Νέων Προορισμών>, οι τρέχουσες αποθηκευμένες προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν.
A131-06K