Διάταξη οθόνης του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη

Ο Οδηγός Χρήστη χωρίζεται σε διαφορετικές οθόνες και κάθε οθόνη έχει διαφορετικό περιεχόμενο.
Αρχική σελίδα
Εμφανίζεται όταν ο Οδηγός Χρήστη ξεκινάει.

/

Κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα κεφάλαια. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική λίστα.

/

Πατήστε για εναλλαγή ανάμεσα στον πίνακα περιεχομένων και την οθόνη αναζήτησης. Όταν εμφανίζεται ο πίνακας περιεχομένων, με κάθε κλικ στο  η οθόνη αποκρύπτεται και εμφανίζεται εναλλάξ. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης, με κάθε κλικ στο  η οθόνη αποκρύπτεται και εμφανίζεται εναλλάξ.

Πατήστε για να καθορίσετε ρυθμίσεις, όπως μέγεθος κειμένου, διάταξη και τρόπο προβολής για το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη.

Κάντε κλικ για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλλετε το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη, να πραγματοποιείτε αναζήτηση και άλλες πληροφορίες.

/

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε το προηγούμενο ή το επόμενο θέμα.

[Σημείωση]

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Σελίδα θέματος
Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τη χρήση της συσκευής.

Πλοήγηση

Δείτε ποιο θέμα κεφαλαίου προβάλλεται αυτήν τη στιγμή.

Πατήστε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή «Back» (Πίσω) στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, η τρέχουσα σελίδα μπορεί να σκουρύνει και να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Για να επιστρέψετε στη σελίδα, κάντε κλικ στο [Κλείσιμο] στο αναδυόμενο παράθυρο.

/

Κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε τις κρυμμένες λεπτομερείς περιγραφές. Κάντε κλικ στο για να κλείσετε τις λεπτομερείς περιγραφές.

Κάντε κλικ για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Αναζήτηση
Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη αναζήτησης. Περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου για να εκτελέσετε αναζήτηση κατά λέξη-κλειδί και να βρείτε τη σελίδα που ψάχνετε.

[Εισάγετε εδώ λέξεις-κλειδιά]

Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή λέξεις-κλειδιά και κάντε κλικ στο για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε τις σελίδες που περιέχουν όλες τις λέξεις-κλειδιά ξεχωρίζοντας τις λέξεις-κλειδιά με ένα κενό. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μόνο τις σελίδες που περιέχουν συγκεκριμένη φράση βάζοντας τις λέξεις-κλειδιά σε εισαγωγικά.

Αποτέλεσμα αναζήτησης

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης των σελίδων που περιέχουν τις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Από τα αποτελέσματα, εντοπίστε τη σελίδα που ψάχνετε και κάντε κλικ στον τίτλο θέματος της σελίδας.
Οι λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται με έντονη γραφή στις σελίδες που εμφανίζονται ως αποτελέσματα αναζήτησης.
A131-002