Εγχειρίδια και τα περιεχόμενά τους

Τα ακόλουθα εγχειρίδια παρέχονται με τη συσκευή. Ανατρέχετε σε αυτά όποτε απαιτείται.
Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας
Το περιεχόμενο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο αφορά στην πρόληψη τυχόν ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία και τραυματισμού των χρηστών της συσκευής και άλλων ατόμων.
Οδηγός Διαμόρφωσης
Αυτό το εγχειρίδιο, που μπορείτε να το προβάλετε με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, περιγράφει τις αρχικές ρυθμίσεις που απαιτούνται στη συσκευή όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, και περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού και του προγράμματος οδήγησης. Μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο του διαδικτυακού εγχειριδίου.
Χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις αρχικές διαδικασίες ρύθμισης που απαιτούνται όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά. Εάν προβάλετε αυτό το εγχειρίδιο σε μια φορητή συσκευή όπως ένα smartphone, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση συγκρίνοντας την οθόνη στη συσκευή και τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο.
Οδηγός Χρήστη (Το παρόν εγχειρίδιο)
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει όλες τις λειτουργίες της συσκευής σε ένα εγχειρίδιο που προβάλλεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες κατά κατηγορία ή να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε σελίδες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Χρήση του εγχειριδίου Οδηγός Χρήστη
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II))
Αυτό το εγχειρίδιο, που μπορεί να προβληθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή PS/PCL/UFR II. Μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο του διαδικτυακού εγχειριδίου.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Αυτό το εγχειρίδιο, που μπορεί να προβληθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, περιγράφει τον τρόπο χρήσης του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Μπορεί να προβληθεί στον ιστότοπο του διαδικτυακού εγχειριδίου.
A131-005