Διαχείριση δεδομένων στη στον αποθηκευτικό χώρο

Ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής περιέχει δεδομένα όπως πληροφορίες Βιβλίου διευθύνσεων, μη διαγραφέντα δεδομένα εργασιών και πληροφορίες κωδικών πρόσβασης. Κρυπτογραφώντας αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να εμποδίσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση.
Η κρυπτογράφηση δεδομένων στον αποθηκευτικό χώρο δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα προστατεύονται από όλες τις μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Φανείτε αρκετά προσεκτικοί κατά τη διαχείριση δεδομένων.
Η συσκευή δημιουργεί κλειδιά κρυπτογράφησης 128-bit και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο AES-XTS για κρυπτογράφηση.
A131-0ES