Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέψετε ή θα απορρίψετε την επικοινωνία με συσκευή που έχει συγκεκριμένη διεύθυνση MAC.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>.
3
Επιλέξτε <Φίλτρο Εξόδου> ή <Φίλτρο Εισόδου>.
Για περιορισμό των δεδομένων που αποστέλλονται από τη συσκευή σε υπολογιστή, επιλέξτε <Φίλτρο Εξόδου>.
Για περιορισμό των δεδομένων που λαμβάνονται από υπολογιστή, επιλέξτε <Φίλτρο Εισόδου>.
4
Ρυθμίστε την επιλογή <Χρήση Φίλτρου> σε <On>, επιλέξτε <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, και έπειτα πατήστε <Αποθήκευση>.
Για την επιλογή <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, επιλέξτε <Απόρριψη> για να επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία με συσκευές που έχουν διεύθυνση MAC που ορίζεται στις <Εξαιρούμενες Δ/νσεις> στο επόμενο βήμα, ή επιλέξτε <Επιτρέπεται> για να απορρίψετε την επικοινωνία με αυτές τις συσκευές.
Αν έχει επιλεχθεί το <Απόρριψη> για την <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την αποστολή σε διευθύνσεις πολλαπλής διανομής ή εκπομπής.
5
Εισαγάγετε τις εξαιρούμενες διευθύνσεις και πατήστε το <OK>.
Ορίστε τις διευθύνσεις MAC που θα καθοριστούν ως εξαιρέσεις της επιλογής <Προεπιλεγμένη Πολιτική> που επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα.
Μπορείτε να καταχωρίσετε 100 εξαιρούμενες διευθύνσεις για τα στοιχεία <Φίλτρο Εξόδου> και <Φίλτρο Εισόδου>.
Για να επεξεργαστείτε εξαιρούμενη διεύθυνση
Στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4, επιλέξτε την εξαιρούμενη διεύθυνση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε <Τροποποίηση> για να εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας.
6
Πατήστε <OK>.
7
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.
A131-0AY