Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας

Υπάρχει δυνατότητα ομαδικής εφαρμογής και διαχείρισης των ρυθμίσεων της συσκευής που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών. Συνιστάται ο διαχειριστής ασφάλειας πληροφοριών που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της πολιτικής ασφαλείας σας να εφαρμόζει την πολιτική ασφαλείας στη συσκευή σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας σας. Για να διαμορφώσετε την πολιτική ασφαλείας, συνδεθείτε στο Remote UI με δικαιώματα διαχειριστή.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Security Policy Settings].
Εμφανίζονται τα μέτρα ασφαλείας των ρυθμίσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει τα περιεχόμενα.
Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης (Χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας), διαβάστε τα περιεχόμενα και κάντε κλικ στο [OK] για να προχωρήσετε στο βήμα 6.
5
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο [Log In].
6
Διαμορφώστε τα απαραίτητα στοιχεία και κάντε κλικ στο [OK].
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα στοιχεία που υποδεικνύονται με σύμβολο επιλογής εδώ δεν μπορούν να αλλάξουν μέσω  (Ρυθμ./Αποθήκ.) ή μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Για τις ρυθμίσεις της συσκευής που άλλαξαν όταν εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας, δεν μπορείτε απλώς να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να επαναφέρετε την προκαθορισμένη τιμή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το  (Ρυθμ./Αποθήκ.) ή το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Εάν έχει οριστεί πολιτική ασφαλείας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι οι λειτουργίες και οι ενέργειες είναι περιορισμένες όταν εμφανίζεται η οθόνη <Ρυθμίσεις/Αποθήκευση> στον πίνακα ελέγχου ή στο Remote UI.

Εφαρμογή των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας σε άλλη συσκευή

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας της συσκευής. Εφαρμόζοντας την ίδια πολιτική σε περισσότερες από μία συσκευές*, μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συσκευές στην εταιρεία σας χρησιμοποιώντας πανομοιότυπες ρυθμίσεις. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
* Μόνο συσκευές Canon που είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας
Οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο κωδικός πρόσβασης που ορίζεται στην πολιτική ασφαλείας στη συσκευή εξαγωγής συμφωνεί με εκείνον στη συσκευή εισαγωγής, ή εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής, ορίζεται ο κωδικός πρόσβασης που έχει διαμορφωθεί για τη συσκευή εξαγωγής και στη συσκευή εισαγωγής.
A131-0A2