Χρήση κωδικών τμημάτων για τη διαχείριση εκτύπωσης ή απομακρυσμένης σάρωσης μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διαχείριση κωδικών τμημάτων για να διαχειρίζεστε εργασίες εκτύπωσης και απομακρυσμένης σάρωσης που εκτελούνται μέσω υπολογιστή (Χρήση του υπολογιστή σας για τη σάρωση (Απομακρυσμένη Σάρωση) (Windows)). Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλεια ή να παρακολουθήσετε τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Χρηστών> <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων>.
3
Επιλέξτε το <Off> για τις λειτουργίες που θέλετε να διαχειριστείτε και έπειτα πατήστε το <OK>.
Αν είναι επιλεγμένο το <Off>, θα πρέπει να εισαχθεί κωδικός τμήματος για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.
A131-0AK