Σύνδεση με Φορητές Συσκευές

Η σύνδεση της συσκευής με φορητές συσκευές, όπως smartphone ή tablet, σας επιτρέπει να εκτυπώνετε και να σαρώνετε εύκολα χρησιμοποιώντας εφαρμογές. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή από φορητές συσκευές μέσω ελέγχου από απόσταση για να επιβεβαιώνετε την κατάσταση εκτύπωσης και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
A131-09F