Οθόνη εκτύπωσης

Όταν πατήσετε <Εκτύπωση> στην <Αρχική> οθόνη του πίνακα ελέγχου, εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης.
Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να εκτυπώσετε διατηρημένα έγγραφα, έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης ή κρυπτογραφημένα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων ή των εγγράφων προγραμματισμένης εκτύπωσης ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

<Προσωπική>/<Κοινή Χρήση>/<Ομάδα>

Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τον τύπο των εγγράφων που εμφανίζονται στη λίστα.
<Προσωπική>: Εμφανίζει τα έγγραφα ενός συνδεδεμένου χρήστη
<Κοινή Χρήση>: Εμφανίζει τα έγγραφα που διατηρούνται υπό ειδικές συνθήκες
*Τα έγγραφα στην περιοχή <Κοινή Χρήση> εμφανίζονται για κάθε χρήστη και μπορούν να εκτυπωθούν από όλους τους χρήστες.
<Ομάδα>: Εμφανίζει τα έγγραφα που ανήκουν στον ίδιο κωδικό τμήματος με εκείνον του συνδεδεμένου χρήστη.

<Εργ. για Εκτύπωση>/<Εκτυπωμένες Εργ.>/<Προγραμμ. Εκτύπ.>

Η λίστα των εγγράφων αλλάζει, ανάλογα με την κατάσταση εκτύπωσης.

Ανανεώνει τη λίστα των εγγράφων.

Λίστα εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα εμφανίζονται στη λίστα.
Διατηρημένα
Ασφαλούς εκτύπωσης
Ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση
Προγραμματισμένης εκτύπωσης
Όταν επιλέγετε ένα έγγραφο, προστίθεται ένα σημάδι ελέγχου και ένας αριθμός. Όταν επιλέγονται και εκτυπώνονται πολλά έγγραφα, τα έγγραφα εκτυπώνονται με τη σειρά των αριθμών που προστέθηκαν.
Μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα έως και 100 έγγραφα.
Εάν πατήσετε <Ημνία/Ώρα>, τα έγγραφα παρατίθενται σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα τους. Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση ενώ είστε συνδεδεμένοι στη συσκευή, η ρύθμιση διατηρείται και για την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη συσκευή.
Εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια, ανάλογα με τα έγγραφα:
: Έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης / κρυπτογραφημένα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης
: Διατηρημένα έγγραφα που παραβιάζουν τις συνθήκες προειδοποίησης

<Επιλογή Όλων (Έως 100 Εργ)> / <Απαλοιφή Επιλογής>

Εάν πατήσετε <Επιλογή Όλων (Έως 100 Εργ)> χωρίς να έχει επιλεγεί κάποιο έγγραφο, επιλέγονται όλα τα έγγραφα της λίστας.
Εάν πατήσετε <Απαλοιφή Επιλογής> ενώ υπάρχουν επιλεγμένα έγγραφα, ακυρώνεται όλη η επιλογή.

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>/<Ρυθμ. Εκτ. για Επιλεγμένες Εργ>

Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης επιλεγμένων εγγράφων.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά έγγραφα και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα. Ωστόσο, αν επιλεγούν ταυτόχρονα τα ακόλουθα έγγραφα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα.
Διατηρημένα έγγραφα
Έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης
Κρυπτογραφημένα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης

<Άλλες Διαδικασίες>

<Προβολή Εικόνας>
Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες προεπισκόπησης επιλεγμένων εγγράφων και να ελέγξετε το περιεχόμενο των εγγράφων.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια σελίδα ή να εκτυπώσετε τα έγγραφα ενώ εμφανίζεται η εικόνα προεπισκόπησης.
<Διαγραφή Εργασίας>
Διαγράφει τα επιλεγμένα έγγραφα.
<Ακύρωση Εκτύπωσης>
Ακυρώνει την εκτύπωση των επιλεγμένων εγγράφων.

<Έναρξη Εκτύπωσης>

Ξεκινά την εκτύπωση των επιλεγμένων εγγράφων.
Εάν ξεκινήσετε την εκτύπωση διατηρημένων εγγράφων που παραβιάζουν τις συνθήκες προειδοποίησης, εμφανίζεται μια οθόνη προειδοποίησης. <Ρυθμίσεις Προειδοποίησης για Εργασίες σε Αναμονή>

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης/εμφάνιση οθόνης προεπισκόπησης

Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ή με τη μορφή αρχείου της άμεσης εκτύπωσης, ίσως να μην είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης ή η εμφάνιση μιας οθόνης προεπισκόπησης.
: Δυνατή   -: Αδύνατη
Λειτουργίες
Τύποι προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
Μορφή αρχείου άμεσης εκτύπωσης
UFR II
PS *4
XPS
PCL *5
PDF
JPEG
TIFF
EPS
PS
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
-
-
<Αρ. Αντιγράφων>
-
-
<ΠεριοχήΕκτύπ.>*1
-
-
-
<Επιλογή Χρώματος>*2
-
-
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
-
-
<Επιλογή Χαρτιού>*1*3
-
-
-
-
-
<N σε 1>
-
-
-
-
-
-
<Εξοικονόμηση Γραφίτη>*1
-
-
<Προβολή Εικόνας>
-
-
-
-
<Διαγραφή Σελίδας>
-
-
-
-
-
-
-
*1 Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης όταν είναι επιλεγμένα πολλαπλά έγγραφα.
*2 Όταν είναι επιλεγμένα πολλαπλά έγγραφα ή όταν η μορφή αρχείου είναι PDF, EPS ή PS, το χρώμα μπορεί να αλλάξει μόνο σε <Άσπρο & Μαύρο>.
*3 Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού, εάν ορίζονται διαφορετικά μεγέθη χαρτιού στην εργασία εκτύπωσης.
*4 Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο για εργασίες από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Canon PS3, εξαιρουμένου του PPD.
*5 Οι <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης> ή η <Προβολή Εικόνας> μπορούν να εμφανιστούν μόνο για PCL XL.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Δεν ήταν εφικτή η αποθήκευση κάποιων εργ. μετά τη λήψη τους.> ή <Ορισμένες εργασίες διαγράφτηκαν.>
Ενδέχεται να εμφανιστούν αυτά τα μηνύματα αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη λήψη ενός εγγράφου ή διαγραφεί αυτόματα ένα έγγραφο, επειδή έχει λήξει η περίοδος διατήρησής του, κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε για να κλείσετε το μήνυμα.
Περιορισμοί κατά την εκτύπωση από φορητές συσκευές
Όταν εκτυπώνετε τα έγγραφα που διατηρούνται στη συσκευή με την εφαρμογή Canon PRINT Business χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποδέσμευσης και εκτύπωσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης πολλών εργασιών και δεν μπορείτε να διαγράψετε μια σελίδα στην οθόνη της εικόνας προεπισκόπησης.
A131-07J