Ανάκληση προηγούμενων ρυθμίσεων για αποστολή/αποθήκευση (Προηγούμενες Ρυθμίσεις)

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση προορισμών που είχατε καθορίσει στο παρελθόν. Οι ρυθμίσεις σάρωσης, όπως η πυκνότητα, ανακαλούνται ταυτόχρονα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Προηγούμ. Ρυθμίσεις> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Επιλέξτε το αρχείο καταγραφής που θέλετε να ανακαλέσετε και πατήστε <OK>.
Καθορίζονται ο προορισμός και οι ρυθμίσεις σάρωσής του, σύμφωνα με το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής.
Όταν χρησιμοποιείτε διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, η συσκευή ανακαλεί τις ρυθμίσεις που ορίστηκαν προηγουμένως από τον συνδεδεμένο χρήστη.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ανακληθείσες ρυθμίσεις πριν στείλετε/αποθηκεύσετε το έγγραφό σας.
5
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
Εάν ρυθμίσετε το <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων> στο <On>, δεν είναι δυνατή η ανάκληση ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Εάν ρυθμίσετε οποιονδήποτε τύπο διεύθυνσης στο <On> στο <Περιορισμός Νέων Προορισμών>, οι τρέχουσες αποθηκευμένες προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν.
Αν το <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης> έχει οριστεί σε <On>, το παρακάτω συνθηματικό δεν θα αποθηκευτεί στο <Προηγούμ. Ρυθμίσεις>.
Ένα συνθηματικό εισαγάγεται καθορίζοντας τον προορισμό στο <Νέος Προορισμός> και πατώντας στη συνέχεια <Αρχείο>
A131-08L