<Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις για Έξοδο Αναφοράς>

Καθορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση αναφορών, όπως η αναφορά ΑΠ και η αναφορά διαχείρισης επικοινωνίας.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εκτύπωση 2-Όψεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>  <Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις για Έξοδο Αναφοράς>
Επιλέξτε αν θα εκτυπωθεί η αναφορά και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εκτύπωση 2-Όψεων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0HA