Ρύθμιση

Απαιτείται ρύθμιση του περιβάλλοντος χρήσης πριν από τη χρήση κάθε λειτουργίας της συσκευής. Αρχικά, ελέγξτε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της «ρύθμισης» πριν να προχωρήσετε στην καθεαυτό διαδικασία ρύθμισης. Απαιτούμενες προετοιμασίες πριν από τη χρήση

Διαχειριστές και γενικοί χρήστες

Για τη διαχείριση της συσκευής, συνιστάται η δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο κάποιος θα οριστεί ως διαχειριστής και οι γενικοί χρήστες θα χειρίζονται τη συσκευή υπό την εποπτεία ενός διαχειριστή. Οι διαχειριστές ορίζουν τους κανόνες για τη χρήση της συσκευής και διαμορφώνουν σημαντικές ρυθμίσεις, όπως τα δίκτυα και η ασφάλεια. Οι διαχειριστές ρυθμίζουν την πρόσβαση για κάθε χρήστη όταν απαιτείται.
Αρχική διαμόρφωση της συσκευής (Οδηγός διαμόρφωσης)
Μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα κάποιες ρυθμίσεις για να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, όπως ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των δικτύων, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
A131-029