Εργασίες με αρχεία και φακέλους σε μέσα μνήμης

Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους και να διαγράψετε αρχεία στο μέσο μνήμης από τη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε στο μέσο μνήμης ένα αρχείο που έχετε δημιουργήσει σε υπολογιστή, και να το διαγράψετε από τη συσκευή μετά την εκτύπωση.
1
Πατήστε <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Μέσο Μνήμης>.
3
Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο μνήμης.
<Επάνω>
Πατήστε για να μετακινηθείτε στο ανώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεστε.
<Έλεγχος Πλη- ροφορ.Μέσου>
Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό και τον ελεύθερο χώρο του μέσου μνήμης.
Πατήστε για να αφαιρέσετε το μέσο μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το μέσο μνήμης. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση, ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση του μέσου μνήμης.
4
Χειρισμός αρχείων και φακέλων.
Αποθήκευση αρχείων και φακέλων
Εμφανίζει εάν υπάρχουν επιλεγμένα αρχεία και φάκελοι, με εικονίδια που υποδεικνύουν τον τύπο του αρχείου ή τον φάκελο, το όνομα, το μέγεθος των αρχείων και την ημερομηνία/ώρα αποθήκευσης.
Πατήστε <Όνομα> ή <Ημνία/Ώρα> για να ταξινομήσετε τη λίστα των αρχείων και των φακέλων ανά όνομα ή ημερομηνία/ώρα με αύξουσα () ή φθίνουσα () σειρά.
Εάν συνδέεστε με προσωπική διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, διατηρείται η μορφή ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε
Όταν επιλέγονται αρχεία, εμφανίζονται αριθμημένα εικονίδια για κάθε αρχείο, με τη σειρά που έχουν επιλεγεί. Εάν εκτυπώνετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, εκτυπώνονται με αυτήν τη σειρά.
Αριθμός επιλεγμένων αρχείων
Εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων που έχουν επιλεγεί.
<Εκτύπωση>
Εκτυπώνει τα αρχεία. Εκτύπωση αρχείων σε μέσο μνήμης
<Ενέργειες Φακέλων>
Πατήστε το στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Κατά τον έλεγχο του <Λεπτο- μέρειες> για έναν φάκελο που υπάρχει στο εμφανιζόμενο επίπεδο
Κατά την εκτέλεση <Δημιουργία Φακέλου> στο εμφανιζόμενο επίπεδο
Μπορείτε να ελέγξετε τα ακόλουθα στοιχεία στο <Λεπτο- μέρειες>. Μπορείτε επίσης να πατήσετε <Μετονομασία Φακέλου> για να μετονομάσετε τον φάκελο.
Όνομα Φακέλου
Θέση
Ενημερώθηκε
<Προβολή Εικόνας>
Εμφανίζει την προεπισκόπηση ενός αρχείου. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αφού πρώτα δείτε την προεπισκόπηση και διαγράψετε τις περιττές σελίδες.
<Απαλοιφή Επιλογής>
Καταργεί την επιλογή όλων των αρχείων που έχουν επιλεγεί στο .
<Τροποποίηση Αρχείου>
Πατήστε για να εμφανιστεί το μενού για την προσθήκη αρχείου ή για την εμφάνιση των λεπτομερειών, τη διαγραφή ή τη μετονομασία του επιλεγμένου αρχείου.
Μπορείτε να πατήσετε <Λεπτο- μέρειες> για να εμφανίσετε τα ακόλουθα στοιχεία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε <Αλλαγή Ονόματος Αρχείου> για να μετονομάσετε το αρχείο.
Όνομα Αρχείου
Θέση
Τύπος Αρχείου
Μέγεθος
Ενημερώθηκε

Εμφάνιση κουμπιού εναλλαγής

Πατήστε <Επάνω> για να μετακινηθείτε στο ανώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεστε. Για να ενημερώσετε τα περιεχόμενα της οθόνης που εμφανίζεται, πατήστε .
Για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου
Για να εμφανιστεί η προεπισκόπηση ενός αρχείου
Για να εμφανιστούν οι αναλυτικές πληροφορίες ενός αρχείου
Για να διαγράψετε ένα αρχείο
Για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε έγγραφα
Για να δημιουργήσετε φάκελο
Για να αλλάξετε το όνομα ενός φακέλου
Για να εμφανιστούν οι αναλυτικές πληροφορίες ενός φακέλου
A131-098