Τοποθεσίες αποθήκευσης και τύποι αρχείων για κάθε λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις <Επιλογές> από την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης, για να προσπελάσετε μεγάλη ποικιλία επιλογών εκτύπωσης που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας. Οι <Επιλογές> που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφέρουν ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης και τη μορφή αρχείου.
Οι παρακάτω <Επιλογές> υποστηρίζονται για κάθε θέση αποθήκευσης και μορφή αρχείου.
: Διαθέσιμες
-: Μη διαθέσιμο
Επιλογές
Αποθήκευση
Δίκτυο/Μέσο μνήμης
TIFF/JPEG
PDF
XPS
<Ανάλυση>
-
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Μεγέθυνση/Σμίκρυνση>
-
-
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτ.>
<Προσανατολι- σμός Εικόνας>
-
-
<Θέση Εκτύπωσης>
-
-
<Κλιμάκωση σε Μέγ. Χαρτιού>
-
<Εκτύπωση Σχολίων>
-
-
<Συνθηματικό Ανοίγματος>
-
-
<Παράλειψη Κενών Σελίδων>
-
A131-09E