Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Αν εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη της συσκευής ή στο Remote UI, ή εμφανιστεί ένας αριθμός που ξεκινά με το σύμβολο «#» (κωδικός σφάλματος) στην οθόνη λεπτομερειών για το ημερολόγιο εργασιών ή μια αναφορά διαχείρισης επικοινωνιών, ανατρέξτε στα παρακάτω για να το επιλύσετε.
A131-0L9