Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία ή την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Canon.
Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή
Εάν αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, μπορεί να μην καλύπτεται έπειτα από την εγγύηση.

Κατά την επικοινωνία σας με την Canon

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνομα προϊόντος (MF842Cdw)
Μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή
Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα (όπως τι ενέργειες εκτελέσατε και τι συνέβη ως αποτέλεσμα και μηνύματα που εμφανίστηκαν)
Σειριακός αριθμός (στην ετικέτα στην πίσω πλευρά της συσκευής)
Έλεγχος του σειριακού αριθμού από τον πίνακα ελέγχου
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό πατώντας το πλήκτρο [Πληροφορίες Μετρητή/Συσκευής]

A131-0LF