Εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ή στη μονάδα στερέωσης

Ελέγξτε στην οθόνη την τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε το χαρτί.
Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια
Πριν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα συρτάρια χαρτιού της συσκευής και του προαιρετικού εξοπλισμού είναι κλειστά.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Κλείστε τον δίσκο.
3
Ανοίξτε το δεξί κάλυμμα.
4
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
5
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη μονάδα παράδοσης.
1
Ανασηκώστε τη μονάδα παράδοσης.
2
Χαμηλώστε τους πράσινους μοχλούς και στις δύο πλευρές του οδηγού μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Τραβήξτε το χαρτί κρατώντας το όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο για την αποφυγή πτώσης αποσταθεροποιημένου γραφίτη.
6
Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα στερέωσης.
1
Γυρίστε τη μονάδα παράδοσης προς τα κάτω.
2
Κρατήστε τις λαβές και στις δύο πλευρές της μονάδας στερέωσης και τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα στερέωσης προς το μέρος σας.
3
Ανοίξτε το κάλυμμα.
4
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Τραβήξτε το χαρτί κρατώντας το όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο για την αποφυγή πτώσης αποσταθεροποιημένου γραφίτη.
5
Κλείστε το κάλυμμα.
6
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Εξετάστε με ποιον τρόπο μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το μπλοκαρισμένο χαρτί πιο εύκολα και δοκιμάστε πρώτα αυτόν τον τρόπο.
Τραβήξτε το χαρτί κρατώντας το όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο για την αποφυγή πτώσης αποσταθεροποιημένου γραφίτη.
7
Τοποθετήστε τη μονάδα στερέωσης στην αρχική της θέση.
Σπρώξτε τη μέχρι μέσα, έως ότου να εφαρμόσει στη θέση της.
7
Κλείστε το δεξί κάλυμμα.
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ελέγξτε εάν το δεξί κάλυμμα έχει κλείσει καλά.
A131-01S