Preklic opravil pošiljanja/tiskanja

Če med obdelavo opravila pošiljanja/tiskanja na nadzorni plošči pritisnete  (Ustavi) in se prikaže zaslon, ki vodi v <Opravila oddajanja>/<Opravila izpisovanja>, se opravilo pošiljanja/tiskanja v teku zaustavi in se prikaže <Opravila oddajanja>/<Opravila izpisovanja>.
Izberite opravilo, ki ga želite preklicati, in pritisnite <Preklic>.
Zasloni, ki vodijo v <Opravila oddajanja>/<Opravila izpisovanja>
Zaslon <Domov>
Zaslon <Izpis>
Glavni zasloni možnosti  (Nadzor stanja) (<Kopiranje/Izpisovanje>, <Oddaja>, <Sprejem>, <Shrani>, <Potrošni mat./Drugo>)
Zaslon <Visual Message Settings>
Če med obdelavo opravila pošiljanja/pošiljanja faksa na nadzorni plošči pritisnete  (Ustavi) in je prikazan zaslon <Faks>/<Skeniranje in oddaja>, se prikaže pojavni zaslon, ki neposredno prekliče opravilo v teku. Če je v obdelavi več opravil, lahko določite, katero opravilo se prekliče: zadnje ustvarjeno opravilo ali opravilo, ki je v pošiljanju. (<Opravilo za preklic ob pritisku na Stop>)
Če se je opravilo začelo po pritisku tipke  (Ustavi) na nadzorni plošči, se opravilo izvede.
Če želite informacije o preklicu opravil na zaslonu <Kopiranje> ali zaslonu <Faks>, glejte Preklic kopiranja ali Preklic pošiljanja faksov.
A141-04K