Urejanje registriranih prejemnikov v imeniku

Potem ko registrirate cilje, lahko spremenite ali izbrišete nastavitve zanje.
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registracija prejemnikov>.
3
Izberite prejemnika, ki ga želite urediti.
Spustni seznam imenika
Izberite <Osebni imenik>, <Imenik 1>–<Imenik 10> ali <Imenik za admin.>, če želite filtrirati cilje, prikazane na seznamu naslovov.
<Iskanje po imenu>
Vnesite ime prejemnika. Znova pritisnite <Iskanje po imenu>, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.
Seznam ciljev
Izberite prejemnika, ki ga želite urediti ali izbrisati.
Gumb s prvo črko
Izberite alfanumerični gumb za prvi znak imena cilja. Pritisnite <Vse>, če želite prikazati vse registrirane cilje.
<Izbris>
Pritisnite, če želite izbrisati cilj.
<Podrobnosti/Sprememba>
Pritisnite, če želite preveriti ali urediti nastavitve ciljev.
Spustni seznam vrste prejemnika
Izberite (e-pošta), (faks), (I-faks), (datoteka) ali  (skupina), če želite filtrirati cilje, prikazane na seznamu prejemnikov (). Pritisnite <Vse>, če želite prikazati vse registrirane cilje.
Če se cilji upravljajo s številkami za dostop, vnesite številko za dostop (Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku) po tem, ko pritisnete <Dostopna št.>.
Cilji v <Osebni imenik> so prikazani samo za prijavljenega uporabnika, ki jih je registriral. Ciljev v <Osebni imenik> za druge uporabnike si ne morete ogledati ali jih urejati niti s skrbniškimi pravicami.
4
Pritisnite <Podrobnosti/Sprememba>.
Če želite izbrisati cilj, ga izberite in pritisnite <Izbris>  <Da>.
5
Uredite nastavitve cilja.
Če želite izvedeti več o urejanju nastavitev, glejte »Registracija prejemnikov v Imenik«.
6
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
A141-04Y