Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo

Če nastavite <Vklj.> za določen vir papirja, je papir samodejno podajan iz tega vira papirja. Pri tiskanju iz računalnika je vir papirja izbran samodejno.
Pri kopiranju ali tiskanju z izbrano nastavitvijo <Dostop v shranjene datoteke> je vir papirja samodejno izbran glede na papir, ki je določen v razdelku <Izbira papirja>. Če na primer med tiskanjem iz vira papirja 1 zmanjka papirja, lahko tiskanje samodejno nadaljujete s preklopom na vir papirja 2, če je v viru papirja 1 in viru papirja 2 naložen papir enake velikosti.
Če želite, da je vir papirja samodejno izbran, morate za posamezni vir papirja izbrati eno od naslednjih vrst papirja.
Če je možnost <Upoštevaj tip papirja> nastavljena na <Da>
Enostransko tiskanje: Tanek, navadni, reciklirani
Dvostransko tiskanje: Tanek*1, navadni, reciklirani
Če je možnost <Upoštevaj tip papirja> nastavljena na <Ne>
Enostransko tiskanje: Tanek*1, navadni, reciklirani, težek*1, barvni*1 (z belo)
Dvostransko tiskanje: Tanek*1, navadni, reciklirani, težek*1, barvni*1 (z belo)
*1 Na voljo je samo papir, na katerega je mogoče tiskati na obeh straneh. Za dodatne informacije glejte Papir, primeren za obojestransko kopiranje/obojestransko tiskanje.
Če je razmerje kopiranja nastavljeno na <Avto>, se vir papirja ne izbere samodejno.
Če je nastavljen eden od naslednjih načinov, se vir papirja ne izbere samodejno.
N na 1, kopiranje osebnega dokumenta
Izbrati je treba vsaj en vir papirja. Vendar ne morete samo večnamenskega pladnja nastaviti na <Vklj.>.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>  <Avtomatska izbira izvora papirja>.
3
Izberite ustrezno funkcijo.
<Drugo> omogoča nastavitve za vir papirja, ki se uporablja za tiskanje poročil.
4
Izberite <Da> za vsak vir papirja, za katerega želite, da se izbere samodejno.
Če ste v 3. koraku izbrali <Kopiranje>
Nastavite, ali želite, da se upošteva izbor barve.
Če izberete potrditveno polje <Upoštevaj tip papirja>: ko trenutnemu viru papirja zmanjka papirja, se kopiranje ustavi tudi, če vstavite drug vir papirja iste velikosti, razen če je vrsta tega papirja ista kot zadevni papir. Če znova pritisnete  (Start), se prikaže zaslon za izbiro papirja.
Če prekličete izbiro potrditvenega polja <Upoštevaj tip papirja>: ko trenutnemu viru papirja zmanjka papirja, se izvede samodejna zamenjava vira papirja in kopiranje se nadaljuje, če vstavite papir iste velikosti, ne glede na vrsto papirja.
Če ste v 3. koraku izbrali <Tiskalnik>
Izberite, ali želite več virov papirja združiti v skupino. Če je določeno združevanje virov papirja v skupino, se v skupini pri tiskanju samodejno izvede izbira vira papirja, če določite kateri koli vir papirja, ki je v tej skupini. Če želite določiti združevanje virov papirja v skupino, izberite potrditveno polje <Upor.Skup.>, pritisnite <Sprem.>, da izberete skupino, v katero želite dodati posamezni vir papirja, in pritisnite <OK>.
5
Pritisnite <OK>  <OK>.
A141-016