Določanje velikosti in vrste papirja

Velikost in vrsta papirja morate nastaviti tako, da se bosta ujemala z vloženim papirjem. Ko naložite papir, ki je drugačen od prejšnjega naloženega papirja, spremenite nastavitve papirja.
Če se nastavitev ne ujema z velikostjo in vrsto vloženega papirja, lahko pride do zastoja papirja ali napake pri izpisovanju.
A141-010