Ročno pošiljanje faksov (ročno pošiljanje)

Dokumente lahko po faksu oddate ročno, ko preverite, ali je prejemnik pripravljen na prejem dokumenta.
Če ste dodali linije, lahko za ročno pošiljanje uporabite samo linijo 1 (standardno linijo).
Če želite ročno pošiljati fakse z možnostjo <S slušalko>, nastavite <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> na <Ne>. Če je možnost nastavljena na <Da>, dokumentov morda ne boste mogli pošiljati. Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
Če želite poslati več strani, izvirnike naložite v podajalnik. Če izvirnik postavite na kopirno steklo, lahko pošljete samo eno stran.
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi funkcijami faksa pritisnite <S slušalko>. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Vnesite telefonsko številko prejemnika.
5
Slišati morate prejemnika ali visok ton.
6
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne.
Ročno pošiljanje ni na voljo v teh primerih
Ko je v nastavitvah skeniranja določena ena od teh funkcij:
<Nastavitve za 2-str. original>
<Bris. okvirja>
<Priprava opravila>
Možnost <Omejitev funkcij> je za katero koli funkcijo nastavljena na <Ne>, ko je naprava v načinu upravljanja ID-ja oddelka. Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
A141-06E