Sprejemanje faksov

V tem poglavju so opisani načini sprejemanja faksov in postopek nastavitve naprave za sprejemanje faksov. Preden lahko izberete nastavitve sprejema, morate za uporabo funkcij faksa opraviti določene postopke.

Načini sprejemanja faksov

Naprava omogoča te načine sprejema. Izberite način, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in nato upoštevajte navodila v poglavju <Način SPR>, da ga nastavite.
<Avto SPR>
Namenjeno prejemanju faksov
Naprava samodejno sprejme faks. Tudi če vas kdo pokliče, se s klicateljem ne morete pogovarjati.
<Faks/Tel (Avto preklop)>
Če je klic faks
Naprava samodejno sprejme faks.
Če je klic telefonski klic
Dohodni klic zvoni. Dvignite slušalko, da sprejmete klic.
Telefon ali dodatno slušalko morate prej povezati z napravo.
<Telefonski odzivnik>
Če je klic faks
Ko dohodni klic zazvoni, stroj samodejno sprejme faks.
Če je klic telefonski klic
Vklopi se odzivnik in klicatelj lahko pusti sporočilo. Če slušalko dvignete, preden začne odzivnik snemati sporočilo, lahko govorite s klicateljem.
Odzivnik morate vnaprej povezati s strojem.
Odzivnik nastavite na odgovor po določenem številu zvonjenj.
Priporočamo, da na začetku sporočila dodate približno 4 sekunde premora ali da najdaljši čas snemanja nastavite na 20 sekund.
<Ročni SPR>
Če je klic faks
Dohodni klic zvoni. Dvignite slušalko. Če zaslišite pisk, izberite  (Domov)  <Faks>  <S slušalko>  <SPR Start> za prejem faksov.
Če je klic telefonski klic
Dohodni klic zvoni. Dvignite slušalko. Če piska ne slišite, začnite pogovor.
Telefon ali dodatno slušalko morate prej povezati z napravo.
Stroj lahko nastavite tako, da samodejno sprejme fakse, ko dohodni klic zvoni določen čas. <Preklop v Avto SPR>
<Mrežno stikalo>*1
Naprava razlikuje med klici faksa in telefonskimi klici. Ta način je na voljo le v določenih državah in zahteva naročnino na storitev preklopa omrežja.
Telefon ali dodatno slušalko morate prej povezati z napravo.
*1 Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija, kar je odvisno od regije.

Prejemanje faksa

Indikator Obdelava/podatki na nadzorni plošči utripa zeleno. Ko je prejemanje končano, se dokument samodejno natisne, indikator pa se izklopi.
Za preklic prejemanja pritisnite  (Nadzor stanja)  <Sprejem>  <Stanje opravila> izberite dokument  <Preklic>.

Izhodni papir

Dostavljeni faks je natisnjen v enaki velikosti papirja kot prejeti dokument. Če ni na voljo papir enake velikosti, kot je velikost dostavljenega faksa, ga lahko natisnete na enega od naslednjih načinov ali z več postopki, odvisno od velikosti prejetega dokumenta in razpoložljivega papirja.
Prejeti dokument natisne tako, da ga razdeli na več papirjev, ne da bi spremenil njegovo velikost
Tiska s praznimi mesti na papirju, ki je večji od prejetega dokumenta
Zmanjša velikost slike in besedila ter nato natisne vsebino
Pri nekaterih vrstah telefonov, ki so priključeni na stroj, pošiljanje ali sprejemanje faksov morda ne bo delovalo pravilno.
Če boste priključili zunanji telefon s funkcijami faksa, v telefonu nastavite samodejno sprejemanje faksov.
Če dvignete slušalko telefona in slišite pisk, je klic faks. Faks lahko sprejmete preprosto tako, da prek telefona vpišete specifično ID številko. <Daljinski SPR>
Če potrebujete še dodatne informacije, pokličite ponudnika storitev.
Prejemanje s podnaslovom
Naprava podpira uporabo podnaslovov, ki so v skladu s standardom ITU-T*. Če želite prejeti dokument s podnaslovom, glejte razdelek <Nastavitve posredovanja>.
* Okrajšava za International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector, skupino, ki postavlja priporočila za standardizacijo svetovnih telekomunikacij.
Pri tiskanju lahko varčujete s papirjem.
V prejete dokumente lahko med tiskanjem vključite podatke, kot je čas prejema. <Izpis opombe spodaj pri SPR>
Če ste napravo nastavili tako, da pri komunikaciji s podnaslovi zahteva geslo za prejem, lahko preprečite, da bi naprava prejemala neželene fakse. <SPR Geslo>
Če možnost <Posred. začasno shranj. datoteke v SPR spom. predal> nastavite na <Da>, boste lahko prejete dokumente posredovali v shrambo naprave (predal za sprejem v pomnilnik), če jih ne bo mogoče natisniti zaradi zagozdenja ali pomanjkanja papirja. V tem primeru se možnost <Faks Zaklenjeni spomin>/<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin> samodejno nastavi na <Da>, posredovane dokumente pa si lahko ogledate na zaslonu. Posredovane dokumente lahko natisnete tudi pozneje. (Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)) Če želite znova nastaviti običajno tiskanje, nastavite možnost <Faks Zaklenjeni spomin>/<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin> na <Ne>.
A141-068