Nastavitev živahnejših barv

Če želite, da je nasičenje barv na barvnih izpisih močnejše v primerjavi s podatki za tiskanje, uporabite naslednji postopek za konfiguriranje potrebnih nastavitev.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje> <Nastavitev kakovosti slike> <Nastavitev intenzivnosti za barvno izpisovanje>.
2
Izberite raven.
<Standardno> tiska z isto barvo kot izvirnik.
<Nivo 1> tiska z bolj nasičenimi barvami kot izvirnik. <Nivo 2> tiska s še bolj nasičenimi barvami.
3
Pritisnite <OK>.
A141-0KW