Nastavitev strežnika proxy

Proxy (ali strežnik HTTP proxy) je računalnik ali programska oprema, ki izvaja komunikacijo HTTP za druge naprave, predvsem pri komuniciranju z zunanjimi viri, na primer med brskanjem po spletu. Odjemalci se povežejo z zunanjim omrežjem prek strežnika proxy, zato z njimi ne komunicirajo neposredno. Če nastavite strežnik proxy, poenostavite upravljanje prometa med notranjim in zunanjim omrežjem, hkrati pa blokirate nepooblaščen dostop in zagotovite protivirusno zaščito za večjo varnost. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami ali pravicami skrbnika omrežja.

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <Nastavitve nadomestnega strežnika>.
3
Možnost <Uporabi nadomestni strežnik> nastavite na <Da>, konfigurirajte potrebne nastavitve in pritisnite <OK>.
<Naslov strežnika>
Vnesite naslov strežnika proxy, ki ga želite uporabljati. Vnesite naslov IP ali ime gostitelja, odvisno od okolja.
<Številka vhoda>
Vnesite številko vrat strežnika proxy, ki ga želite uporabljati.
<Uporabi namestn. strežnik znotraj iste domene>
Izberite <Da>, če želite strežnik proxy uporabljati tudi pri komunikaciji z napravami v isti domeni.
Ta nastavitev je prikazana samo na zaslonu z nastavitvami proxyja za glavno linijo.
<Nastavitev overovitve>
Če želite uporabljati funkcijo preverjanja pristnosti strežnika proxy, pritisnite to in konfigurirajte podatke za preverjanje pristnosti. Na zaslonu, ki se prikaže, pritisnite <Da>, vnesite uporabniško ime in geslo za preverjanje pristnosti strežnika proxy in pritisnite <OK>.
4
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>.
A141-0C1