Uporaba drugih praktičnih funkcij upravljanja osebnega preverjanja pristnosti

Upravljanje osebnega preverjanja pristnosti ima poleg preverjanja pristnosti uporabnikov številne prednosti. V tem razdelku so opisane nekatere druge praktične funkcije, ki z osebnim preverjanjem pristnosti povečajo zmožnosti večnamenskih tiskalnikov, na primer upravljanje skupin uporabnikov ali ustvarjanje osebnih map za posamezne uporabnike.
Upravljanje ID-jev oddelkov
Uporabnike, registrirane v napravi, je mogoče organizirati v skupine, na primer oddelke, v katere spadajo, in upravljati glede na ID oddelka. S to funkcijo lahko preverite skupno število uporabljenih strani za posamezni ID oddelka ali nastavite omejitve števila strani, ki jih posamezna skupina lahko uporabi za kopiranje ali tiskanje, s čimer lahko zmanjšate stroške. Nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
Osebna mapa
Uporabniki, ki se prijavijo s storitvijo upravljanja osebnega preverjanja pristnosti, lahko ustvarijo osebno mapo za lastno uporabo. Osebno mapo lahko določite kot prejemnika dokumentov optičnega branja in jo lahko ustvarite v mapi v skupni rabi ali v datotečnem strežniku. Če registrirate osebne mape, lahko uporabniki preprosto pošiljajo dokumente sebi, s čimer učinkovito preprečite odtekanje podatkov zaradi pošiljanja v napačne cilje. Konfiguracija osebnih map
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Okolje, ki uporablja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, lahko zagotavlja natančnejši nadzor nad upravljanjem uporabnikov, saj lahko ustvarite nove ravni pravic in določite, katere funkcije so na voljo za posamezno raven pravic. Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
A141-0AE