Uvajanje varnostnih ukrepov

Shranjevanje pomembnih podatkov v napravo in njihova skupna raba prek naprave omogočata njeno učinkovitejšo uporabo. Povečata tudi vrednost naprave kot informacijskega sredstva.
Naprava ponuja različne funkcije za izboljšanje varnosti, kot so preprečevanje puščanja informacij, preprečevanje nepooblaščenega dostopa in varstvo zaupnih informacij.
Če te funkcije uporabite skupaj, lahko zagotovite varnejšo uporabo naprave.
A141-0LH