<Prilagoditev>

Določite nastavitve za prilagajanje dejanj naprave.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Začni zakasnitev pri zaznavanju dotika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Prilagoditev>
Prilagodite čas dotika, ki je potreben za začetek obdelave ob zagonu.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Začni zakasnitev pri zaznavanju dotika>
od -1 do 0 do +7
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0H1