<Izdelava poročila>

Ta možnost natisne seznam podatkov o registraciji za nastavitve pošiljanja/sprejemanja in nastavitve faksa.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Seznam upor. podatkov ODD/SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Izdelava poročila>
Natisnete lahko seznam nastavitev za pošiljanje/prejemanje, registriranih v napravi. Seznam uporabniških podatkov za ODD/SPR
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Seznam upor. podatkov ODD/SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne

<Seznam uporabniških nastavitev faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Izdelava poročila>
Natisnete lahko seznam nastavitev faksa, registriranih v napravi. Seznam uporabniških podatkov za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Seznam uporabniških nastavitev faksa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
A141-0J9