<Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>

Določite skupne nastavitve, ki se uporabljajo za shranjevanje optično prebranih izvirnikov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>
Pogosto uporabljene nastavitve lahko registrirate na gumb naprave za poznejšo uporabo pri shranjevanju. Gumbu lahko dodelite tudi poljubno ime in preverite registrirane nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Pri registraciji nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr./Sprem. nastavitev Priljubljeno>
<Registracija>, <Preimenovanje>, <Brisanje>, <Preverj. vsebine> (<M1> do <M9>)
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Sprememba privzetih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Shrani/Dostop v datoteke>  <Skupne nastavitve>  <Nastavitve Skeniranje in shranjevanje>
Za funkcijo <Skeniranje in shranjevanje> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
Pri registraciji nastavitev
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
A141-0JJ